חברת מטלפרס מייצרת משנת 1981 סדרות שונות של מדפי אש המתאימות לסוגי המבנים ולדרישות תקן 1001 ותקנות תכנון ובנייה.

מדפי אש

מדפי אש למערכות סטטיות – עבור מערכות HVAC הנסגרות אוטומטית בעת אירוע אש או עבור פתחי מעבר אוויר בקירות או במחיצות.

מדפי אש למערכות דינמיות – עבור מערכות HVAC הפועלות בעת אירוע אש.

מדפים משולבים לאש ולעשן – עבור מערכות HVAC במקרומות שבהם נדרשים מדף אש ומדף עשן במקום אחד.

מדפי מסדרון – עבור מערכות HVAC במקומות שבהם תעלות אוויר חודרות דרך פתחים בתקרות של מסדרונות פנימיים או מסתיימים בפתחים אלה, באישור הרשות המוסמכת.

מדפי אש ועשן

משפחות המוצרים

מדפי אש למערכות סטטיות (ללא זרימת אוויר דרך המדף) מיועדים להיסגר אוטומטית בעת גילוי חום על ידי התקן המגיב לחום.

מדפים משולבים לאש ולעשן, מדפי מסדרון ומדפי אש למערכות דינמיות נחשפים לתנאי חום תקניים ולתנאי זרימת אוויר תקניים, והסגירה הדינמית שלהם מוערכת בתנאים אלה.

מדפים משובלים לאש ולעשן ומדפי מסדרון יעמדו גם בדרישות הישימות שבתקן הישראלי ת"י 1001 חלק 4 הדן במדפי עשן.

מדפי אש למערכות דינמיות מיועדים לשימוש כאשר זרימת אוויר מתרחשת בזמן שריפה, למשל במערכות בקרת עשן או במצבים אחרים שבהם מערכת האוורור פועלת בזמן שריפה.

כשמדפי אש נדרשים בתעלות החודרות דרך מחסומי אש, וכאשר התעלה משמשת גם כחלק ממערכת בקרת עשן, יוודא מתכנן המערכת איזה טיפוס של מדף אש מתאים ליישום.
במדפי אש למערכות דינמיות מוערכת רק הסגירה הדינמית בתנאי זרימת אוויר מחומם. במדפים משולבים לאש ולעשן ומדפי מסדרון בעלי דרגת חום גבוהה, מוערכת הסגירה הדינמית בתנאי זרימת אוויר מחומם ומוערכת גם פעולתם בתנאי אוויר מחומם.

מדפי אש מיועדים להיסגר אוטומטית בעת גילוי חום, באמצעות שימוש במוליך ניתך או בהתקן אחר המגיב לחום.

מדפי עשן

מדפי עשן – עבור מערכות HVAC שבהן המובלים עוברים דרך מחסומי עשן.

מדפים משולבים לאש ולעשן – עבור מערכות HVAC במקומות שבהם נדרשים מדף אש ומדף עשן במקום אחד.

מדפי מסדרון – עבור מערכות HVAC במקומות שבהם מובלי אוויר חודרים דרך פתחים בתקרות של מסדרונות פנימיים או מסתיימים בפתחים אלה, באישור הרשות המוסמכת.

מדפי עשן מיועדים:

א. להגביל את פיזור העשן במערכות HVAC המתוכננות להיסגר אוטומטית בעת אירוע אש.
ב. לסייע לבקרת הפרשי לחץ לרוחב מחסומי עשן, כאשר מערכת ה-HVAC היא חלק ממערכת בקרת עשן מתוכננת.

דגמים

דגם 5000 – מדף אש ללא מנוע.
דגם 5020 – מדף אש מתאים לתעלות מיזוג אוויר וקירות אש.
דגם 4000 – מדף עשן בתעלות עשן בלבד.
דגם 4040 – מדף אש/עשן בתעלות מיזוג אוויר דו שימושי.

דפים נוספים