תפקידם של מדפים אלה הוא לשלוט על כמויות האוויר הנשלח או מגיע לנקודות שונות של המערכת לאיוורור או מיזוג אוויר.

למדפים יש צורות מבנה שונות בהתאם לכמות, לטמפרטורה וללחצי האוויר העובר דרכם.

המדפים מופעלים ידנית או על ידי מנועים בעלי יכולות עוצמה ועמידות בחום שונות המתאימות לתנאי העבודה במערכת.

משפחות המוצרים

מדפי ויסות

את מדפי ויסות מסוג OBD (רגיסטרים) מקובל להרכיב ישירות על  מפזרי האוויר. במקרים אלה הם מסופקים מהמפעל וכבר מחוברים אל מפזרי האוויר שלהם. הכפות של המפזרים מהסוג הזה פועלות בכיוון נגדי אחת לשנייה (OPPOSED BLADE DAMPERS). צורת הפעלה זאת נועדה להבטיח שוויון מרבי של כמויות האוויר הנפלטות מכל פני הגריל.

התצורה של להבים מנוגדים מקובלת גם בסוגים אחרים של וסתי אויר בעלי צורה מלבנים או מרובעת.

 במקרה של מפזרי אוויר עגולים הווסתים הם לרוב בעלי שתי כפות חצי עגולות הפועלות ככנפי פרפר ומכסות את כל פתח המפזר.

צורה אחרת של מדפים למפזרים עגולים היא צורת מניפה אופקית שלהביה נעים במקביל ליצירת מעבר אויר בכמות הדרושה בכל מקרה.

 את מדפי הוויסות הראשיים מרכיבים בנקודות שונות של תעלות מיזוג אויר והם מופעלים על ידי ידיות  או על ידי מנועים.

 חוזק הלהבים הנובע מצורתם ועובי החומר ממנו הם עשויים משתנה לפי גודל המדף והלחצים שהוא נועד לעמוד בהם. 

דפים נוספים