לאחר כ-70 שנות פעילות של מטלפרס בישראל במגוון שטחים- מיזוג אוויר, פינוי עשן, אוורור חניונים ועוד, קשה למצוא פרויקט שבו לא משולב אחד או יותר מהמוצרים ו/או השירותים שלנו.

השמות המופיעים מטה הם חלק זעיר מרשימת הלקוחות שלנו.