מדיניות פרטיות

חברת Metalpress אינה מעבירה פרטים אישיים של לקוחותיה לגורמים אחרים ללא הסכמתם המוקדמת, למעט במקרי חירום או על פי חובה חוקית.

שימושך באתר זה מהווה הסכמתך למתן המידע הנדרש ולשימושו על ידי חברת Metalpress.

חברת Metalpress עשויה להעביר לגורמים אחרים נתונים סטטיסטיים על מכירותיה, לקוחותיה והרגלי ההזמנה שלהם, אך אלה לא יכילו כל פרט אישי מזהה.