תנאי שימוש באתר

 1. הגלישה והשימוש באתר זה, הינם בכפוף להוראות, לתנאים ולהתחייבויות המפורטים להלן. המבקר באתר ("המשתמש") מסכים מעצם הביקור ו/או השימוש בו לתנאים המפורטים להלן ומתחייב לפעול על פיהם.
 2. כל תוכן המופיע באתר ובכלל זה, התכנים, המידע, הנתונים, התרשימים, הצילומים, הקבצים הגרפיים, וכל תוכן אחר המופיע בו ("התכנים"), שייכים לחברת Metalpress או שהשימוש בהם נעשה בהרשאת בעליהם והינם מוגנים על פי דיני הקניין הרוחני בישראל ו/או בחו"ל.
 3. השימוש באתר ו/או בתכנים ו/או ההסתמכות עליהם הינם באחריות המשתמש בלבד. 
 4. התכנים שבאתר, כהגדרתם לעיל, עשויים להשתנות מעת לעת, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת או אחרת.
 5. כל מידע או נתונים הכלולים בתכנים, מעודכנים אך ורק ליום הפקת האתר; אין החברה מתחייבת לעדכן מידע או נתונים כאלה.
 6. התכנים המפורסמים באתר בנוגע למוצרי או לשירותי החברה נועדו אך ורק להציג באופן כללי את הפעילות הנוכחית של החברה.
 7. האתר עשוי להציג תכנים שהתקבלו, כולם או חלקם, במישרין או בעקיפין, מצדדים שלישיים, והינם באחריותם הבלעדית של יוצריהם. התכנים שהתקבלו מצדדים שלישיים מסופקים כמות שהם ("AS IS"), ללא כל מצג מצד החברה באשר לנכונותם, לדיוקם, לעדכניותם או לגבי המשך פרסומם באתר. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם התכנים או עם המידע הכלול בהם, לרבות שינויים שיכולים לחול בהם או לגביהם לאחר הפרסום, והיא אינה מבצעת בקרה או בדיקה כלשהי שלהם, לרבות לא בדיקה של מהימנותם, דיוקם או מקורם.
 8. בתכנים עשויים ליפול שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר, אי-דיוקים וכיוצ"ב, וחברת Metalpress לא תישא בכל אחריות לנזק שנגרם או ייגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו בקשר עם שיבושים כאמור.
 9. התכנים אינם מהווים חוות דעת, המלצה או הצעה לרכישה.
 10. חברת Metalpress עושה ככל יכולתה מאמצים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט בפרט ובמערכות מחשוב בכלל, אך למרות זאת ייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשותם של סיכונים אלה. החברה לא תהיה אחראית להם.
 11. המשתמש אחראי לכך שווירוסים או כל גורמי נזק אחרים לא יחדרו למחשב שלו, וחברת Metalpress פטורה מכל אחריות בנוגע לכך.
 12. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד. 

חברת Metalpress ממליצה למשתמשי האתר לעקוב אחרי השינויים או התוספות המופיעים באתר מדי פעם.

גלילה למעלה
דילוג לתוכן