מעביר מתח סמוי Abloy

מעביר מתח סמוי Abloy מתואם לדלת אש