ציר צד - Simonswerk 5046

ציר צד – Simonswerk 5046 מותאם לדלת אש